Socialtjänst - familjerådgivning & utredningsuppdrag

Afrikansk familjerådgivning i Sverige

Under senare år har det kommit många nyanlända från Afrika. Oftast är det barnfamiljer. Erfarenhetsmässig brukar dessa familjer drabbar av s.k. kulturkrockar – det kan handla om:

 1. Hur man ser på behovet av att man och hustru hjälps åt med hemsysslorna
 2. Barnforstran, t.ex. innebörden av tonåringarnas pojkvän/flickvän begreppet, som nödvändigtvis inte anspelar på det sexuella utan bara är ett uttryck för att ha en nära kompis att umgås med under fritiden.
 3. Kan också vara problem med skola
 4. Ibland kan det också handla om hur man kan hjälpa respektive släktingarna back home.
Får familjen inte stöd snabbt kan problemet leda till slitningar som eventuellt kan resultera i splittring av familjen med kanske konsekvensen av även dyra familjehemsplaceringar för barnen. Med kunskap om både den afrikanska och den svenska sociala strukturen kan problemet lösas på tidigt stadie innan det förvärras och det är här NA Lundsbokonsult kan vara behjälplig. NA Lundsbokonsult kan på en myndighets uppdrag åta sig en rådgivningsfunktion i syfte att vägleda familjerna in i det svenska samhället. Uppdragen utförs på plats hos myndigheten, i hela Sverige.

Konsultstöd i utredningsarbete

Man kan kontakta mig t.ex.

 1. När den egna kompetensen behöver kompletteras
 2. När tidsramarna är omöjliga eller
 3. När man kan behöva ett stöd och en samarbetspartner
Exempel på tänkbara utredningsuppdrag
 • Lex Sarahrapporter som kräver extern medverkan
 • Allvarliga klagomålsutredningar som kräver extern medverkan
 • Utföra kartläggningar, analyser, rapporter eller
 • Andra utredningar med koppling till uppföljning och utvärdering