Rådgivning: Att göra affärer med Ghana

Många näringsgrenar med stor potential

Ghanas ekonomi utvecklas våldsamt och Sveriges närvaro i denna del av Afrika är förvånansvärt liten. Investeringsklimatet är god och det finns mycket pengar att tjäna inom en rad områden.

Men man behöver kunskap om affärsklimatet i Ghana och det är här NA Lundsbokonsult kan vara behjälplig. NA Lundsbokonsult kan på ett företags begäran ge råd och tips om den ghananska marknaden i syfte att investera i Ghana.

Uppdragen utförs på plats hos företagen, i hela Sverige och/eller utgående från eget kontor i Sverige och i Ghana.

Välkommen att kontakta mig om ni behöver en extern medverkan.